In 2013 zijn er een viertal transporten geweest. Bij 2 zijn wij daadwerkelijk aanwezig geweest omdat bij 4 verschillende instanties uitgeladen moest worden.

In maart 2013 was het eerste transport en werd meegenomen voor:

kindertehuis Popesti - was- en schoonmaakmiddelen, shampoo etc. Verder kleding en schoeisel.

ziekenhuis Marghita – echograaf, 90 stoelen en 20 tafels, borden, soepkommen etc. Verbandmiddelen.

verzorgingstehuis Popesti – verbandmiddelen etc.

In juli 2013 werden bij het verzorgingstehuis Popesti een 30-tal “nieuwe” ziekenhuisbedden afgeleverd. Goed voor de bewoners en het verplegend personeel. We kregen om alles te kunnen bekostigen € 2.000,00 van MondiAalten

Bij het kindertehuis Popesti werd in juli 2013 meubilair en matrassen voor de kamers van de kinderen afgeleverd. Dit werd geschonken door de Wehlse Bijenkorf. Van een andere firma kregen we dekbedden en kussens.

Door ons werden voor de kinderen van het kindertehuis in Popesti in september 2013 nieuwe winterschoenen meegenomen. Dit alles met medewerking van Schuurman Schoenen in Neede.

In oktober was al weer het laatste transport dit jaar. Voor het kindertehuis in Popesti werden televisies, wasmachines , kleding en schoenen afgeleverd. Alle kamers werden van gordijnen en vitrage voorzien. Van Mari Belle uit Aalten kregen we ondergoed en b.h.’s

Het verzorgingstehuis kreeg de gevraagde tillift.

Ook in 2013 kregen gezinnen kinderwagens, ledikantjes en kleding. Tevens werden een aantal gezinnen van het nodige voorzien, kleding, voedsel, incontinentiemateriaal.