Al vele jaren stond er bij Super De Boer in Aalten een bus waar men de statiegeldbonnetjes in kon doen.
De Jumbo heeft dit overgenomen en de bus staat nu bij Jumbo Leussink in Aalten
Mede hierdoor zijn wij in staat met onze projecten in Popesti door te gaan.
Uiteraard zijn wij Jumbo Leussink zeer erkentelijk voor zijn medewerking.

Al vele jaren zamelen de dames
Marjon Ormel, Ds.Van Dijkstraat 62 te Dinxperlo – 0315-651984 – en
Geralien Bussink, Dinxperlosestraatweg 70B te Aalten – 0543-474477 -
kraampakketten, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal  voor ons in.
Mocht u hiervan iets in uw bezit hebben, dan kunt u deze op bovenstaande adressen afleveren.
Elke keer als wij naar Popesti gaan worden de ingezamelde kraampakketten bij het ziekenhuis in Marghita afgeleverd

Samen met de clienten van het Dagverblijf De Hoven ( Estinea) hebben we in de maand november 2013 weer 12.000 nieuwjaarszakken voor Jumbo Leussink te Aalten gemaakt.
Hierdoor zijn wij in staat ook komend jaar weer goederen naar de diverse instanties, die door ons ondersteund worden, te vervoeren.

Ook dit jaar stond Aafke weer op de kerstmarkt, georganiseerd door de Stichting Restauratiefonds te Aalten. Hier werden o.a. door haar gemaakte jam en roemeense honing verkocht.

Op de kerstmarkt

Eind november kregen wij nog een 50-tal slaapzakken en een groot aantal dekbedden en kussens. Het is gelukt om op 16 december 2013 dit nog naar het kindertehuis te laten brengen. Vido Trans uit Heerenveen had gelukkig nog ruimte over in de vrachtwagen die op dat tijdstip nog een transport naar Roemenie had. Ook gingen er nog meubels mee.

De meubels, slaapzakken en debbedden gaan op transport…

Op 25 juni 2014 hebben wij bij MondiAalten een aanvraag ingediend voor de aanschaf van 8 ziekenhuisbedden voor het verzorgingstehuis in Popesti. Onze aaanvraag is gehonoreerd met € 2.000,00, waar wij ernorm blij mee zijn.

Onlangs heeft Aafke een aantal lezingen gehouden bij de bewoners van Marga Klompe in Aalten. Daar is toen ook een collecte gehouden. Toen is toegezegd dat van de opbrengst iets voor de bewoners van het verzorgingstehuis zal worden aangeschaft.
Welnu van de opbrengst zullen 2 bedden gekocht worden, zodat kortgeleden 10 ziekenhuisbedden bij Vidotrans in Heerenveen zijn besteld.

De ziekenhuisbedden zullen begin augustus 2014 bij het vezorgingstehuis in Popesti worden afgeleverd.

In totaal zijn door ons en met medewerking van u 40 bedden vervangen.
Ze zijn allemaal gelijk zodat het er erg netjes uitziet.
U kunt ook kijken op: www.cmspopesti.ro

Eind november 2017 werd een aanvraag ingediend bij MondiAalten voor de aanschaf van 20 eenpersoons bedden voor het kindertehuis in Alesd.

We zijn erg blij dat aan ons verzoek is voldaan en begin december werd € 2.000,00 op onze bankrekening overgemaakt.